Ik besefte dat ik de laatste weken, onder andere tijdens trainingen en integriteitsinterviews, meerdere mensen ‘met een rechte rug’ heb gesproken. Mensen die mij uit eigen ervaring vertelden hoe ze binnen hun (inmiddels meestal vroegere) organisatie werden gedwongen om een niet integere koers te volgen en dat weigerden.

Gert van Beek

Let wel, dit zijn geen klokkenluiders. Een ieder binnen de organisatie mag immers openlijk weten dat ze niet mee doen aan wat van hen wordt gevraagd. Vaak zijn, zo hoorde ik, leidinggevenden de oorzaak geweest omdat die de opdracht gaven aan een individu of zelfs de hele groep medewerkers om bijvoorbeeld een valse voorstelling van de financiële stand van zaken te geven aan het hogere management of om collectief op valse gronden te declareren of door het in stand houden van zwarte kasstromen. Of door compliant handelen, professionaliteit, kwaliteit en inhoud ondergeschikt te maken aan de gewenste snelheid.
Ondanks de druk die op hen werd uitgeoefend om ‘mee te doen’ hielden deze mensen met een rechte rug stand. Ze bogen niet en ja, dat kostte hen in alle gevallen hun baan. Sommigen werden sterk ontmoedigd om te blijven en allemaal beseften ze dat ze niet langer wilden werken bij een organisatie met deze mentaliteit en moraliteit en besloten daarom zelf te vertrekken. Hulde aan deze mensen!
Het gaat om een keuze: maak je op integere of niet integere wijze gebruik van je positie, je bevoegdheden, je tijd en je middelen? Immers als je eenmaal gebogen hebt is er geen weg terug. Tegen de stroom inroeien is moeilijk, risicovol en vermoeiend, maar uiteindelijk zijn deze mensen met een rechte rug wel degenen die zichzelf in de overdrachtelijke spiegel kunnen aankijken.
Een integere organisatie is aantrekkelijk. Onderzoek toont aan dat organisaties met een integere cultuur integere mensen aantrekken en dat het rendement van integer personeel aanzienlijk hoger is dan gemiddeld. Meer inzet, meer ontwikkeling, langere dienstverbanden, minder ziekteverzuim, minder fraude, minder derving.
Een integere cultuur leidt tot exponentiële afname van schade en ernst van incidenten (30 á 40% minder incidenten) en een goede cultuur kan uiteindelijk zelfs leiden tot het afschaffen gedragscodes. Zeer de moeite waard dus.
Integrity is a state of mind.
24/7.

Ga naar boven